Szanowny gościu możesz zalogować się lub założyć konto.

Regulamin i Prywatność

1. Właścicielem sklepu internetowe MSOEM.pl jest firma TRADE EURO LTD z siedzibą w Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, zarejestrowaną w Companies House (GB) pod numerem 10978355, zwana dalej administratorem sklepu, właścicielem sklepu i administratorem danych.
2. Sklep internetowy MSOEM.pl wykorzystuje pliki cookies do lepszego działania, gromadzenia podstawowych informacji na temat użytkowników oraz klientów sklepu internetowego, jak również do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym.
3. Do każdego zakupu klient otrzymuje fakturę 0% VAT od firmy TRADE EURO LTD.
4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym objęte są dożywotnią gwarancją na działanie i poprawność.
5. Reklamacje należy składać pod adresem kontakt.msoem@gmail.com. Reklamacje rozpatrywane są do 3 dni roboczych od złożenia.
6. Administrator zobowiązuje się w przypadku wadliwego produktu do wymiany produktu na nowy lub dokonanie zwrotu pieniędzy w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wniosku reklamacji.
7. Wniosek reklamacji powinien zawierać dokładne dane nabywcy, adres nabywcy, adres e-mail i numer telefonu nabywcy, nazwę produktu, klucz produktu oraz dokładny powód reklamacji pod rygorem nieważności reklamacji.
8. Płatności w sklepie internetowym MSOEM.pl obsługiwane są przez system Transferuj.pl oraz PayZa.
9. Wysyłka zamówienia wykonywana jest ręcznie do 2 dni roboczych.
10. Zamówienia złożone do godziny 09:30 w dni robocze, realizowane są tego samego dnia roboczego.
11. Zamówienia złożone po godzinie 09:30 w dni robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są do końca następnego dnia roboczego.
12. Każdy klient posiada prawo do zamówienia produktu z opcją dostarczenia produktu fizycznego w postaci nośnika instalacyjnego (płyta DVD lub pendrive), klucza produktu i faktury. Przesyłki listowne, realizowane są za pośrednictwem Poczta Polska w formie listu priorytetowego poleconego na adres wskazany w zamówieniu.
13. Klucz produktu wysyłany drogą elektroniczną e-mail nie podlega zwrotom, gdyż nie ma możliwości sprawdzenia czy produkt został otwarty, użyty przez klienta.
14. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym, oświadczasz że zapoznałeś się z niniejszym regulaminem oraz akceptujesz warunku sklepu internetowego dotyczące braku prawa do dokonania zwrotu produktu bez podania przyczyny.
15. Administrator zobowiązuje się do realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z harmonogramem opisamym w regulaminie oraz informuje klientów o prawie do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu, działania przez klienta na szkodzę administratora lub przyczyn niezależnych od niego.
16. Rejestracja w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu, prywatności i zasad sprzedaży przez klienta.
17. Klient dokonując rejestracji w sklepie może dobrowolnie zaakceptować chęć otrzymywania newslettera na temat nowych ofert w sklepie internetowym. Brak akceptacji skutkuje brakiem informacji dla klienta o nowych promocjach i ofertach dostępnych aktualnie i przyszłościowo (pre-order) w sklepie internetowym.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, z obowiązkowym powiadomieniem klienta o zaistniałej zmianie.
19. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 01.04.2017 wraz z późniejszymi zmianami.